พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม

พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม

พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม
VDO

One Comment on “พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *