ถูกตุรกีซื้อตัว ‘บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร’ ฮีโร่คนไทย อายุ 20 ปลูกบ้านใหม่ให้แม่


ถูกตุรกีซื้อตัว ‘บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร’ ฮีโร่คนไทย อายุ 20 ปลูกบ้านใหม่ให้แม่

ถูกตุรกีซื้อตัว ‘บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร’ ฮีโร่คนไทย อายุ 20 ปลูกบ้านใหม่ให้แม่

ถูกตุรกีซื้อตัว ‘บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร’ ฮีโร่คนไทย อายุ 20 ปลูกบ้านใหม่ให้แม่