เปิดใจ “น้องฉ่อย” ตายแล้วตื่น ท้าวหิรัญฟื้นคืนชีพไร้นิ้วและนิ้วเท้า 10 ปี

เปิดใจ “น้องฉ่อย” ตายแล้วตื่น ท้าวหิรัญฟื้นคืนชีพไร้นิ้วและนิ้วเท้า 10 ปี